YALOVA ÇINARCIK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Çınarcık

.  
Çınarcık

Araştıran Geliştiren:Özgür BEKİ

Yayımlama Yılı: 2010


İLÇE TOPRAKLARI (KONUMU)

Doğuda Yalova, güneyde Bursa ve Gemlik (Kocaeli) ilçesi; batıda Armutlu; kuzeyde Marmara Denizi ile çevrilidir. Çınarcık ve Yalova’nın kuzeyinde İstanbul vardır.
Çınarcık; Yalova´ya 17 km, Bursa´ya 82 km, İstanbul´a karayolu ile 172 km uzaklıkta olup Marmara´nın ormanı ve doğal güzellikleriyle turistik bir ilçesidir.

 

İLÇENİN TARİHÇESİ

Çınarcık’ın bulunduğu topraklar, M.Ö. 3-4 bin yıl önce kurulmuş "yerleşim merkezi"ndendir. Bölgeye M.Ö. 1220 yıllarında Frigyalılar´ın, M.Ö. 700 yıllarında Kimiryalılar´ın akınından sonra M.Ö.3. yüzyılında, Vitrinyalılar bağımsız bir krallık kurmuşlardır. Ülkeleri; Anadolu´nun kuzeybatı bölgesini ve Çınarcık topraklarını kapsamaktadır.

Vitrinya Kralı 3. Nikomedes ölürken Çınarcık ve çevresini M.Ö. 74 yılında Roma Devleti´ne bağışlamıştır. (Roma İmparatoru Konstantin zamanından kalma tarihi kalıntılara, Çınarcık ve köylerinde rastlamak mümkündür.) Daha sonraları ilçenin ve çevresi, 1307 yılında, Osman Bey’in Komutanlarından Karayalvaçoğlu tarafından alınmış, Orhan Bey zamanında ise Gazi Abdurrahman´ın Roma Bizans kuvvetlerini bozguna uğratması üzerine 1325 yılında Türkler´in eline geçmiştir. Çınarcık, Kurtuluş Savaşı yıllarında üç defa işgal edilmiş ve en son 19.07.1921 tarihinde düşman işgalinden tamamen kurtarılmıştır.

Çınarcık’ın Ortaburun Köyü ve Kocadere halkının malları Rumlar tarafından aldatılarak alınmış ve mal sahipleri acımasızca öldürülmüştür. Kocadere köyündeki mezalim, soykırım, yakıp yıkma hepsinden korkunç olmuştur. Bu Köyde 230´u toplu öldürme kaydı ile, öldürülenlerin sayısı 880´i aşmıştır. Bu olay her yıl 29 Nisan´da şehitleri anma günü olarak hatırlanmaktadır.

 

ADI NEREDEN GELİYOR? 

* Çınarcık´ın Rum dönemindeki adı “Kio”dur. Kio, “Havası Temiz Şehir” anlamına gelmektedir. 

* Adı, bir diğer rivayete göre; Bir zamanlar Çınarcık, sık sık çınar ağaçlarının bol ve yeşilliğin göz doldurduğu bir yer idi. Çınarcık, Kurtuluş Savaşı´nda düşmanlar tarafından işgal edilmiş; ağaçlar, yerşelim alanları, tabiatı ve doğası talan edilip zarar gördüğünden "zulüm görmüş, mazlum" bir görüm hal almıştır. Bu yüzden çınar ağaçlarının azaldığından duygusal anlamda "Çınar-cık" olarak dile yerleştiği rivayet edilir. 

 

İLÇENİN COĞRAFİ YAPISI

Yüzölçümü 174 km olan ilçenin denizden yüksekliği 30 metredir. İlçenin güneyi ve batısı Samanlı Dağları ve ormanlarla kaplıdır. Kocadere, Teşvikiye, Koru, Çapana ve Ay deresi önemli akarsularını teşkil eder. İlçe merkezi, Samanlı Dağları’nın kuzey yamacında, kıyı şeridinde yer almaktadır. Bu sebeple yerleşim, doğu-batı doğrultusunda gelişmiştir.

İlçenin Koru Beldesi bir koyda; Esenköy Beldesi, dar bir kıyı şeridi üzerinde; Çalıca, Termal-Çınarcık arasındaki bir sırt üzerinde; Ortaburun Termal-Çınarcık arasındaki bir vadi içinde; Şenköy ve Kocadere, yine tepelik alanlar arasında kalan ancak geniş düzlükler üzerinde; Teşvikiye ise Karpuzdere boyunca kurulmuştur.

Koru’dan başlayıp, Esenköy’e kadar uzanan bir kıyı şeridi üzerinde yer alan ilçede Paşa Limanı Burnu, Kocadere Burnu, Dikilitaş Burunu, Dermaz Burnu, Baba Burnu, Osman Uçuğu Koyu, Engere Koyu, Mersin Burnu, Kalem Burnu ve Çalıdere Burnu sayılabilecek doğal güzelliklerdendir.

*Çevre Bilgisi: Yalova ili kıyıları kumsal, sadece Çınarcık ve Esenköy kıyıları ekseriyet çakıl taşlıdır. Yalova’nın batısında yer alan Koruköy, doğal güzellikleri, temiz denizi, kumsalları ile pek çok yerli ve yabancı turistin ilgisini çekmektedir. Esenköy, Yalova’nın 34 km. batısında Dallabaş Dağı’nın eteklerinde, kıyıları orman alanlarıyla bütünleşmiş bir yöredir. Temiz denizi, kalabalıklaşmamış yapısı ve 5 km’lik kıyısıyla sahil turizmi potansiyeline sahiptir. Çınarcık, Esenköy ve Armutlu; sahilleri, plajları, kamp ve piknik alanlarıyla, her türlü konaklama, yeme-içme ve eğlence mekânlarıyla bölgenin önemli tatil merkezlerindendir. Deniz suyu sıcaklığı yaz aylarında (Haziran-Eylül) ortalama 19,9–22,9 C arasındadır. Hava sıcaklığı ise aynı aylar arasında ortalama 20–23 C arasında değişmektedir.

 

NÜFUSU

Nüfus Yoğunluğu 148 kişi/km2.

Çınarcık, Yalova´nın merkez dışındaki en büyük ilçesidir. Kış aylarında nüfusu yaklaşık 13.000 iken, yaz aylarında bu sayı 300.000´i geçebilmektedir.

 

EKONOMİ

İlçenin ekonomik yapısı, sektörel açıdan değerlendirildiğinde, sanayi sektörü kapsamına giren hemen hemen hiçbir faaliyet olmamaktadır. Tarım sektörünün etkin ve yaygın olmayan orman, bağ, bahçe ziraatı, hayvancılık ve balıkçılık alt dallarından oluştuğu; hizmetler sektöründe ise iç turizme yönelik yaygın ticari faaliyet ve organizasyonların mevcudiyeti genel bir değerlendirme olarak yapılabilecek bir tespittir.

 

ORMANCILIK

İlçenin ekonomik kazançlarından biri de, köy ve beldelerde ağırlıklı olmak üzere, ormandan makta karşılığı odun kesimidir. İlçe, 11721.5 hektar orman alanına sahip olup, bunun %78’i verimli, %22’si verimsizdir.

1945 yılında kurulan Orman İşletme Şefliği, bu alanda halka hizmet vermektedir. Ormandan toplanan kestane ve ıhlamur da gelir sağlanan diğer ekonomik ürünlerdir.

 

TARIM

Tarımsal yapıda en önemli ekonomik gelir kaynağı, bitkisel ürünlerdir. İlçede, 1250 dekar alanda hububat, 1618 dekar açık alanda sebze ve kesme çiçek, 4828 dekar alanda ise meyve yetiştiriliciliği yapılmaktadır. Hububat yetiştiriliciliğinde buğday ve mısır; sebze yetiştiriliciliğinde fasulye, bamya ve bezelye; meyve yetiştiriciliğinde ise zeytin, elma ve kızılcık ön sıralarda gelmektedir.

 

ÇİÇEKÇİLİK-PEYZAJCILIK

İlçede, daha doğrusu İlçemize bağlı Koruköy´de tarım sektöründe öncü sayılabilecek seralarda, çiçek ve sebze yetiştiriliciliği önemli oranda gelişmiştir. 140 dekar plastik serada sebze ve 6 dekarı cam olan, 406 dekar serada ise çiçek yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Yörede çok eski tarihlerden kalma zeytin ağaçları olup, zeytincilik önemli bir gelir kaynağıdır.

 

HAYVANCILIK

İlçe genelinde yapılan hayvan yetiştiriciliği olarak büyükbaş hayvan yetiştiriciliği önemli yer tutmaktadır. Çınarcık İlçe Tarım Müdürlüğü’nün, çeşitli hayvan hastalıkları ile mücadelesi devam etmektedir.

 

KOOPERATİFÇİLİK

İlçede, tarımsal amaçlı kalkınma kooperatiflerinin kurulmasına ağırlık verilmiştir. Ayrıca, örtüaltı sebze yetiştiriciliğine önem verilmekte ve yetiştiricilerin örgütlenmesine hız kazandırılmaktadır. İlçenin, biri Çınarcık merkez ve diğeri de Esenköy´de olmak üzere, iki Su Ürünleri Kooperatifi vardır. İlçe esnafına ekonomik destek kaynağı olan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi hizmetini sürdürmektedir.


TURİZM

İlçenin önemli gelir kaynağı olan turizm hareketleri, 1958 yılından günümüze kadar gelişerek ev pansiyonculuğu, otel, motel, lokanta ve eğlence yerleri gibi alanlarla ilçe ekonomisine katkıda bulunmaktadır.

Çınarcık´ın güney ve batısı dağlar ve ormanlar ile kaplıdır. Kocadere, Teşvikiye, Koru, Çapana ve Ay Deresi önemli akarsu kaynaklarını teşkil eder. İlçe turistik bir yapıya sahip olduğundan genellikle turizm amaçlı konutlar inşa edilmiştir. Bu nedenle yaz aylarında nüfus gündelik turizminde etkisiyle oldukça yükselmektedir. Çınarcık sakinleri yoğun olarak turizm sektöründe çalışmaktadır. 

* Çınarcık-Hasan Baba-Esenköy: Termal ve Çınarcık ilçeleri arasında ve Çınarcık sırtlarında bulunan Hasan Baba Piknik ve mesire yeri geniş bir alana yayılmış olup, meşe, kestane ve ıhlamur ağaçlarıyla kaplı, denize nazır, foto safari yapılabilecek doğal güzellikler içermektedir. Ayrıca bu alanda doğal ortamda Geyik koruma alanı mevcuttur. Hasan Baba mesire yerinde, içme suyu ve yeme-içme hizmeti sunan Restorant bulunmaktadır.

* Kum Plajı: Çınarcık-Esenköy sahilleri, denize girmek için en çok tercih edilen sahil bandıdır. Çınarcık-Esenköy arasında bulunan "Kumluk Plajı" kumsalı ve altyapısıyla en düzenli plaj durumunda olup, en yoğun olarak denize girilen plajdır. Plaj için Uluslararası Mavi Bayrak başvurusu yapılmıştır.

* Sudüşen Şelalesi: Üvezpınar köyünden 8 km mesafede bulunan Şelale ve çevresi eşsiz doğal güzelliklere sahiptir. Şelaleye giden yol, mükemmel bir doğa yürüyüş (Trekking) parkuru olup, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerce yoğun olarak tercih edilmektedir. Şelale´ye çıkan yol güzergahında eşsiz bir baraj gölü, deniz ve doğa manzarası mevcuttur ki, bu güzergah foto safari, doğa yürüyüşü ve piknik alanı olarak kullanılmaktadır.

* Delmece Yaylası: İlimizin önemli yaylaları; Kocadere ve Teşvikiye beldelerinin güneyinde yer alan Erikli ve Delmece yaylalarıdır. Delmece Yaylası içerisinde Yalova´nın tek doğal gölü "Dipsiz Göl" adı ile bilinen krater göl´ü bulunmaktadır. Bu yaylalar büyük oranda; çam, meşe, kestane ve ıhlamur ağaçlarından oluşan ormanlarla kaplıdır. Yaylalara ulaşım ise Teşvikiye beldesinden ayrılan toprak yolla yapılmaktadır. Delmece Yaylası’nın yolunun asfaltlanması için çalışmalar sürmektedir. 

* Sağlık Turizmi: Sağlık Turizmi tedavi amacı ile yapılan turizm türüdür. Doğanın sağlık verici özelliklerinden yararlanmak isteyen insanların, sıcak suyu, maden, hamam, kaplıca ve bunları tamamlayan kür merkezlerini ve bazı tıbbi malzemelerin sunulduğu sağlık merkezlerini ziyaret etmeleridir. Kaplıca ve içme suyu kaynaklarından yaralanmak için yapılan turizm uzun bir konaklama süresini gerektirmektedir. Doğal kaynak özelliği gösteren kaplıcalardan öncelikle iç turizm açısından yararlanılmaktadır. Ülkemizde orta yaş gruplarının çoğunun tercih ettiği turizm türü Termalizm´dir. Bu bakımdan Yalova İli çok şanslı konumdadır. Özellikle kaplıca olanakları 3. Yaş turizminin sürekliliğini sağlamaktadır. Termal ve Armutlu Kaplıcaları’nda yaz ve kış hizmet verilmektedir. Yalova Termal ve Armutlu kaplıcaları, Türkiye´nin 1. Derece önemli ve öncelikli kaplıcalarındandır.

Termal Kaplıcaları: Roma ve Bizans dönemi eserlerinden olan Yalova Termal Kaplıcaları, il merkezine 12 km mesafede olup, kaplıca tesisleri içerisinde Sultan Banyo-Valide Banyo-Kurşunlu Banyo ve Köylü Hamamı gibi tarihi banyolar mevcuttur. Tarihi Kurşunlu Hamamı içinde sauna ve açık yüzme havuzu bulunmaktadır. Tesis bünyesinde şifalı mide suyu-göz suyu ve ayak suyu olarak adlandırılan şifalı sular mevcuttur. Çınar ve Çamlık Otelleri mevcut olup, bu otellerin bodrum katlarındaki hamamlarda, banyo suyu olarak kaplıca suları kullanılmaktadır. Fiziksel ve kimyasal analizler sonucu bu suyun sülfatlı, sodyum ve kalsiyumlu hipotermal ve hipotonik bir Madensuyu olduğu saptanmıştır. Mide ve bağırsak hastalıklarında, kronik gastrit, nezlevi bağırsak hastalıkları, spastik kolit ve bağırsak salgısı ve safra yetersizliğine bağlı ishallerde, asabi kaynaklı kabızlık, bağırsak parazitleri ve hemoroidlerde, dejeneratif romatizmaları (artroz) ve yumuşak doku romatizmaları da kürden şifa bulan hastalıklar arasındadır. Kaplıcalar çevresindeki Gökçedere ve Üvezpınar mahallelerinde çok sayıda konaklama ve yeme içme tesisi mevcuttur.

* Armutlu Kaplıcaları: Kaplıca, ilçe merkezinin 2.5 Km kuzeyinde olup, Armutlu Kaplıcaları Yalova´ya 50 Km. mesafededir. Kaplıca bölgesinde; Otel, Restorant,Türk Hamamı,Masaj Salonları,Jakuzi ve Kapalı Yüzme Havuzu bulunmaktadır. Kaplıca suları kimyasal sınıflandırma bakımından sülfatlı, bikarbonatlı, klorürlü, kalsiyumlu, sodyumlu ve karbondioksitli bir bileşime sahiptir. Kaynaklarda mineral miktarı 2100-2421 mg. arasındadır. Banyo ve içme kürlerine uygun olan kaplıca suları banyo, içme ve çamur olarak uygulandığı gibi, sudan çıkan gazlar teneffüs yoluyla da uygulanır. Armutlu kaplıcaları, radyoaktivitesi yüksek kaplıcalar sınıfına girmektedir.Kaplıcalar kalbin işlemesinde, asidin vücuttan atılmasında,sinirler üzerinde, iltihabi hastalıklarda ve kadın hastalıklarında, mide ve bağırsak hastalıklarında, yaraların iyileşmesinde, karaciğerin düzenli çalışmasında, hormonların düzenlenmesinde ve idrar söktürücü olarak yararlar sağlar. Armutlu ilçesinde çok sayıda konaklama yeme-içme ve eğlence tesisi mevcuttur.

 * Hersek Lagünü: Ortalama göl alanı: 152.2500 m2 ‘dir. İdari olarak Yalova İli’nin Altınova İlçesi sınırları içinde yer almaktadır. Hersek Lagünü, Marmara Denizi’nin güney yönünde doğubatı doğrultusunda uzanır. Denizle olan bağlantısı önceleri üç yerden açık olan lagün şu anda kumla kaplı durumdadır. Bu girişlerden bir tanesinde metal ızgaralı beton bir balık tuzağı mevcutken bu tuzak daha sonra terkedilmiş ve dağılmıştır. Sahil şeridi boyunca uzanan beton bir set lagünü denizden ayırmaktadır.

 

* Gezilecek/Mesire Yerler:

Hasan Baba Korusu: Yalova Çınarcık karayolu üzerinde, Çınarcığa 4,5 Km uzaklıkta yer almaktadır. 

Termal: Kaplıcaların bulunduğu bu yörede Gökçedere ve Üvezpınar köyleri arasında birçok tesis bulunmaktadır. Panorama tepesi denizden 120 metre yükseklikte ve her mevsim yeşil bitki örtüsü ile kaplı çok güzel görüntülere sahip bir alandır. 

Yedi Havuzlar: Termal tesislerinin girişinde bulunan bir çağlayandır. Çeşitli renkte ortancaları ile ünlü olan termaldeki bu yerde çok nadide ağaçlar ve çiçekler mevcuttur. 

Sudüşen Şelalesi: Üvezpınar köyünden 8 km mesafede bulunan Şelale ve çevresi eşsiz doğal güzelliklere sahiptir.Şelaleye giden yol, mükemmel bir yürüyüş parkuru olup, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerce yoğun olarak tercih edilmektedir. Şelale´ye çıkan yol güzergahında eşsiz bir baraj gölü, deniz ve doğa manzarası mevcuttur ki, bu güzergah foto safari,doğa yürüyüşü ve piknik alanı olarak kullanılmaktadır. 

Delmece Yaylası: Yalova´nın önemli yaylaları; Kocadere ve Teşvikiye beldelerinin güneyinde yer alan Erikli ve Delmece yaylalarıdır. Delmece Yaylası içerisinde Yalova´nın tek doğal gölü "Dipsiz Göl" adı ile bilinen krater gölü bulunmaktadır. Bu yaylalar büyük oranda; çam, meşe, kestane ve ıhlamur ağaçlarından oluşan ormanlarla kaplıdır. Yaylalara ulaşım ise Teşvikiye beldesinden ayrılan toprak yolla yapılmaktadır. 

Kurtköy: Bu alan dere kenarında olup alabalık tesisleri ile piknik alanlarıyla ünlüdür. 

Burhaniye: Yalova´ya 25 Km uzaklıkta dağların arasında ve derenin hoş serinliği içersinde bulunan çok otantik bir piknik alanıdır

Karlık Yaylası: Çınarcık İlçesi, Esenköy Beldesinin merkezinden 8 km mesafede olup doğal yürüyüş parkurlarıyla ve motorlu araçlarla olmak üzere ulaşılabilir konumdadır. Denizden 700 mt yükseklikte olan yayla etrafında her türlü orman ağaçları, içme suları ve endemik bitkiler bulunmaktadır.Kış aylarında sularla kaplı olmasından dolayı göl görünümünde olan yayla yazın gelmesiyle birlikte yemyeşil bitki örtüsüyle kaplanır.

Büyük Dipsiz Göl: Teşvikiye beldesine yaklaşık 10 km. mesafede olup yolu tamamen asfalttır. Yalova Orman İşletme Müdürlüğü, Çınarcık Orman İşletme Şefliği sınırlarında yer alan Çınarcık İlçesi, Teşvikiye beldesi, Erikli yaylasında yer almaktadır. Yalova istikametinden gelecek kullanıcılar, Çınarcık, Teşvikiye güzergâhını takip ederek, Armutlu, Gemlik; Bursa istikametinden gelecek olan  kullanıcılar yolu asfaltlanmış olan Hayriye, Selimiye köyleri ve Delmece yaylası istikametinden kent ormanına ulaşabilirler. 

Kent ormanından 2,5 Km mesafede 530 metre rakımda bulunan büyük dipsiz göl  çevrelerinde bulunan zengin orman florası ve yaban hayatı yönünden yedi göller bölgesindeki güzellikleri aratmayacak niteliktedir.

Küçük Dipsiz Göl: Teşvikiye beldesine yaklaşık 10 km. mesafede olup yolu tamamen asfalttır. Yalova Orman İşletme Müdürlüğü, Çınarcık Orman İşletme Şefliği sınırlarında yer alan Çınarcık İlçesi, Teşvikiye beldesi, Erikli yaylasında yer almaktadır. Yalova istikametinden gelecek kullanıcılar, Çınarcık, Teşvikiye güzergâhını takip ederek, Armutlu, Gemlik; Bursa istikametinden gelecek olan  kullanıcılar yolu asfaltlanmış olan Hayriye, Selimiye köyleri ve Delmece yaylası istikametinden kent ormanına ulaşabilirler. 

Kent ormanından 4 Km mesafede 570 metre rakımda olan küçük dipsiz göl çevrelerinde bulunan zengin orman florası ve yaban hayatı yönünden yedi göller bölgesindeki güzellikleri aratmayacak niteliktedir.

Kent Ormanı: Yalova’ya 29 km. mesafede olup yolu tamamen asfalttır. Kent Ormanı 2005 yılında düzenlenmiş ve halkın kullanımına açılmıştır. Yalova Orman İşletme Müdürlüğü, Çınarcık Orman İşletme Şefliği sınırlarında yer alan Çınarcık İlçesi, Teşvikiye beldesi, Erikli yaylasında yer almaktadır. Yalova istikametinden gelecek kullanıcılar, Çınarcık, Teşvikiye güzergahını takip ederek Armutlu, Gemlik; Bursa istikametinden gelecek olan  kullanıcılar yolu asfaltlanmış olan Hayriye, Selimiye köyleri ve Delmece yaylası istikametinden kent ormanına ulaşabilirler. 

Büyüklüğü 95 ha. olan Kent ormanının içinde görülmeye değer şelaleler, 2 km. yürüyüş patikası, çok amaçlı salon, çocuk oyun alanları, spor alanları, oturma ve dinlenme gurupları, tuvalet, çeşme, piknik yerleri, içme suyu ve lavabolar, asma köprü, seyir terasları, Erikli çifte şelaleleri, ıhlamur, kestane, meşe, gürgen, kayın ve çam ağaçları ile bezenmiş, her türlü kuş sesi eşliğinde doğanın insanlara sunduğu tüm güzelliklerin bir arada yaşanabilecek nadide güzelliklerin bulunduğu eşsiz bir mekândır.

Erikli Çifte Şelale: Kent Ormanı içinden geçilerek ulaşılabilinen ERİKLİ ÇİFTE ŞELALELERİ ve çevresi ,  doğanın eşsiz güzelliklerini bünyesinde  barındırmakta ve ziyaretçilere sunmaktadır. 2 km patika yürüyüş yolunu kullanılarak, asma köprü ve seyir teraslarından geçilerek ulaşılan şelaleler,  kamp kurmak ve trakking yapmak için harika bir mekandır.

Termal Kaplıcaları: Roma ve Bizans dönemi eserlerinden olan Yalova Termal Kaplıcaları, il merkezine 12 km mesafede olup,kaplıca tesisleri içerisinde Sultan banyo-Valide banyo-Kurşunlu banyo ve Köylü hamamı gibi tarihi banyolar mevcuttur.Tarihi kurşunlu hamamı içinde sauna ve açık yüzme havuzu bulunmaktadır. Tesis bünyesinde şifalı mide suyu-göz suyu ve ayak suyu olarak adlandırılan şifalı sular mevcuttur. Çınar ve Çamlık Otelleri mevcut olup,bu otellerin bodrum katlarındaki hamamlarda, banyo suyu olarak kaplıca suları kullanılmaktadır. Fiziksel ve kimyasal analizler sonucu bu suyun sülfatlı,sodyum ve kalsiyumlu hipotermal ve hipotonik bir Maden suyu olduğu saptanmıştır.Mide ve bağırsak hastalıklarında,kronik gastrit, nezlevi bağırsak hastalıkları,spastik kolit ve bağırsak salgısı ve safra yetersizliğine bağlı ishallerde,asabi kaynaklı kabızlık,bağırsak parazitleri ve hemoroidlerde, dejeneratif romatizmaları (artroz) ve yumuşak doku romatizmaları da kürden şifa bulan hastalıklar arasındadır. Kaplıcalar çevresindeki Gökçedere ve Üvezpınar mahallelerinde çok sayıda konaklama ve yeme içme tesisi mevcuttur.

Armutlu Kaplıcaları: Kaplıca, ilçe merkezinin 2.5 Km kuzeyinde olup, Armutlu Kaplıcaları Yalova´ya 50 Km. mesafededir. Kaplıca bölgesinde; Otel, Restorant,Türk Hamamı,Masaj Salonları,Jakuzi ve Kapalı Yüzme Havuzu bulunmaktadır. Kaplıca suları kimyasal sınıflandırma bakımından sülfatlı,bikarbonatlı, klorürlü, kalsiyumlu, sodyumlu ve karbondioksitli bir bileşime sahiptir.Kaynaklarda mineral miktarı 2100-2421 mg. arasındadır. Banyo ve içme kürlerine uygun olan kaplıca suları banyo,içme ve çamur olarak uygulandığı gibi, sudan çıkan gazlar teneffüs yoluyla da uygulanır. Armutlu kaplıcaları, radyoaktivitesi yüksek kaplıcalar sınıfına girmektedir.Kaplıcalar kalbin işlemesinde, asidin vücuttan atılmasında,sinirler üzerinde,iltihabi hastalıklarda ve kadın hastalıklarında,mide ve bağırsak hastalıklarında,yaraların iyileşmesinde,karaciğerin düzenli çalışmasında,hormonların düzenlenmesinde ve idrar söktürücü olarak yararlar sağlar. Armutlu ilçesinde çok sayıda konaklama yeme-içme ve eğlence tesisi mevcuttur.

Esenköy Şelalesi: Çalderesi, 920 metre yüksekliğindeki Taz Dağından doğar ve kısa bir süre sonra (7-8 km) denize dökülür. Bu yüzden Doğukaradeniz derelerine benzer şekilde yüksek debili ve bol şelaleli bir fiziksel yapıya sahiptir. Parkur hemen başlangıçta, adeta derenin karakteristik yapısını tarif eden bir şelale ile başlar. Ama bu ilk şelale ile başlayan ilk kaya tırmanışı, yürüyüşçülerin adrenalinini bir miktar arttırır. Dere içinde, ağaçların gölgelediği bu serin ve zevkli parkurun büyüsüne kapılıp, dikkatinizi bastığınız yerden de fazla ayırmayın. Mümkünse parkurun sonuna kadar yürüyün ve büyük şelaleye tırmanıp, havuzunda suya girmenin zevkini tadın. Yürüyüş bu şekliyle gidiş dönüş yaklaşık beş-altı saat sürer. Karlık parkuru tamamen ormanlarla kaplı olup bitiş noktasında kış aylarında masmavi bir göl yaz aylarında ise yemyeşil bir yayla olarak sizi karşılar.

 

 
ULAŞIM

Çınarcık’tan; Yalova ve Bursa’ya karayolu ile, İstanbul’a ise deniz yolu ile ulaşım sağlanmaktadır. İstanbul-Çınarcık, arabayla körfezi dolaştığınızda 160 km´dir. Yaz aylarında artan nüfusla birlikte ilave olarak deniz otobüsleri çalışmaktadır. Kış aylarında ise deniz otobüsleri çalışmayıp yerine TURYOL seferleri düzenlenebilmektedir. Bostancı´dan, Yenikapı´dan, Kartal´dan, Kadıköy´den, Sirkeci´den, Pendik´den Yalova´ya / Çınarcık´a çeşitli seferler vardır. 

Çınarcık-Yalova arası ulaşım, belediye otobüsleri ve minibüslerle sağlanmaktadır. Yalova´dan Çınarcık´a devamlı ve düzenli Minübüs seferleri vardır. Yalova’ya 17 km, Armutlu’ya 37 km, Termal’e 8 km, Çiftlikköy’e 23 km, Kocaeli’ye 88 km, İstanbul’a 188 km, Bursa’ya 88 km, Gemlik’e 61 km ve Orhangazi’ye 39 km uzaklıktadır.

 


ALTYAPI

Çınarcık’ın ana kanalizasyon sistemi mevcut olup, Teşvikiye ve Kocadere Belediyeleriyle aynı anda yapılmakta olan kanalizasyon arıtma ve deşarj sistemine geçilmiştir.

İlçede merkez ve uzayan geniş çevresinde ısınma olanağı, doğalgaz hattı ile sağlanmaktadır. Fakat, dağ yamaçlarına doğru gidildikçe doğalgaz hattı henüz yapılmadığından ısınma ve ısıtma tüp-odun-kömür aracılığı ile yapılmaktadır.

İlçeye bağlı belde ve köylerde elektrik şebekesi mevcuttur. İlçede 2015 yılı sonlarından itibaren ise elektrik şebekelerinin yeraltın dan geçirilme çalışmaları yapılmıştır. 

İlçede, haberleşme ihtiyacını karşılamak üzere PTT bulunmaktadır.

 

EĞİTİM

İlçede çağdaş eğitim, Cumhuriyetin İlanı’ndan sonra, 1928 yılında başlamıştır. Çınarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 28 Ağustos 1995 yılında faaliyete geçmiştir.

İlçede, dokuz temel eğitim (anasınıfları, ilkokulu, ortaokulu) okulları, iki mesleki eğitim okulları ve bir normal ortaöğrenim okulu mevcuttur. Okul öncesi eğitim etkin bir şekilde Özel Çiçek Yuvası Ana Okulu´nda verilmektedir.

İlçede, 1997- 1998 eğitim ve öğretim yılından itibaren “Taşımalı İlköğretim Uygulaması”na başlamıştır.

İlçede, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 2 Ocak 1997 tarihinde faaliyete geçmiş ve o tarihten beri çeşitli kurslarla hizmet vermeye devam etmektedir.
İlçede ayrıca Yalova Üniversitesi’ne bağlı Çınarcık Meslek Yüksek Okulu mevcuttur.

 

SAĞLIK

İlçede sağlık ekiplerince sık sık çeşitli gıda kontrolleri her gün çeşitli noktalarda klor ölçümü yapılmaktadır.

İlçeye bağlı merkez, Teşvikiye, Koru ve Esenköy’de 4 Sağlık Ocağı, Şenköy ve Kocadere Sağlık Evi bulunmaktadır.

İlçede ayrıca, Çınarcık İlçesi Hastanesi mevcuttur.

 

 

KÜLTÜR

İlçenin kültürel gelişimi, Bizanslılar döneminde başlar. Çınarcık, Karpuzdere, Kanlıçınar ve Üçpınarlar mevkilerinde, Bizans ve Osmanlılar’dan kalma eserlere rastlanılmış olması, bölgenin o dönemlerde de yerleşim yeri olduğunu göstermektedir. Özellikle Osmanlı döneminde, önemli bir yer olup, donanmaya ait gemilerin ve sarayın bütün ihtiyaçları Paşa Limanı aracılığıyla Çınarcık bölgesinden karşılanmıştır.
Çınarcık’ın Rumlar dönemindeki adı "temiz havası olan şehir" anlamına gelen Kio’dur.
Yerleşik halkı, 93 harbinde Batum’dan gelen göçmenler oluşturmaktadır. Çınarcık İlçe merkezinde, Osmanlı döneminden kalma su kemerleri, hamam ve su deposu kalıntıları vardır. Koru belde merkezinde, dağınık durumda bulunan antik mermer eserler belediyece korunmaktadır. Esenköy’de az sayıda sivil mimari örnekleri, kalıntı bir kilise, kitabe, koza işleme binası ve çeşme bulunmaktadır.
Kış aylarında sakin bir dönem geçiren ilçede, 1994 yılından beri yaz ayları içersinde düzenlenen Altın Çınar Festivali geleneksel olarak kültürel etkinliklerle kutlanmaktadır.

 

SOSYAL DURUM

İlçede 26.000’e yakın konut mevcut olup, kış aylarında ancak %15’inde sürekli ikamet edilmektedir.Yaz aylarında Konutların büyük bir bölümü dolmakta ve nüfus 300.000 civarında seyretmektedir. Konutların büyük bölümü turizm amaçlı inşa edilmiştir. Yoğun olarak ilçenin geçim kaynağı turizm olmakla beraber, nüfusun %20’si balıkçılık, tarım ve hayvancılık ile geçimini sağlamaktadır.

 

GÜVENLİK

İlçe merkezinde Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı, Esenköy beldesinde bir Jandarma Karakolu halkın asayiş ve güvenliğini sağlamaktadır.

 

DEPREM VE ÇINARCIK

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi sonrasında, ilçede,1.417’si yıkık/ağır, 2.072’si orta, 1.543’ü az hasarlı olmak üzere toplam 5.077 konut; 103’ü yıkık/ağır, 129’u orta, 108’i az hasarlı olmak üzere toplam 340 işyeri hasar görmüştür.

 

İDARİ YAPISI

* Merkezi Yönetim (Kaymakamlık)
Yazı İşleri Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Amirliği, Mal Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık Grup Başkanlığı, Tarım Gıda Ve Hayvancılık Müdürlüğü, Orman İşletme Şefliği, İlçe Müftülüğü, Tapu Sicil Müdürlüğüdür.

.

* Yerel Yönetim (Belediye)
1972 yılında belediye olan Çınarcık , 6 Haziran 1995 tarihinde ilçe olmuştur.İlçeye Esenköy, Koru belediyeleri ve 5 Kasım 1998 tarihinde belde ünvanı alan Teşvikiye ve Kocadere bağlıdır. Ayrıca ilçeye Şenköy , Ortaburun ve Çalıca köyleri bağlıdır. İlçe Merkezi beş; Esenköy, Koru, Kocadere beldeleri iki; Teşvikiye üç mahalleden oluşmaktadır.

.

 * İlçemizde Diğer Mevcut Şube Ve Kuruluşlar

> Çınarcık Noteri

> Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi - Şube

> Şoförler ve Otomobilciler Odası - Oda

> UEDAŞ İşletme Baş Mühendisliği - Şeflik

> PTT İşletme Müdürlüğü - Şeflik

> Halk Bankası - Şube

> Ziraat Bankası - Şube

> Yapı Kredi Bankası - Şube

 

ÇINARCIK´IN GENİŞ RESMİNİ GÖRMEK İÇİN RESMİ TIKLAYINIZ.

15-01-2016

Harmanlar Mah. Belediye Sok. Çınarcık Kaymakamlığı Kat 2, Çınarcık / YALOVA / TÜRKİYE - (0226) 2461223

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.